مديريت امور سرمايه گذاري

شرح وظايف
شرح وظايف ترويج

 1- نيازسنجي ، برنامه ريزي ، تهيه و تدوين سالانه برنامه هاي آموزشي و  ترويجي براي بهره برداران بخش كشاورزي در راستاي سياستهاي سازمان و وزارت متبوع.

2- اجراي پروژه هاي آموزشي و  ترويجي شامل روزمزرعه ، هفته انتقال يافته هاي تحقيقاتي ، طرحهاي تحقيقي ، ترويجي ، پروژه IPM/FFS و ...

۳- برنامه ريزي ، هماهنگي و نظارت بر پروژه هاي آموزشي ترويجي زنان روستايي شامل مزرعه نمايشي ، كشت و پرورش قارچ صدفي ، مديريت ضايعات كشاورزي و خانگي ، پرورش زنبورعسل ، تهيه ورمي كمپوست و ...

۴- برنامه ريزي ، هماهنگي و تقويت ارتباط و تعامل كارشناسي با مجامع و مراكز علمي و تحقيقاتي و آموزشي ، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير تشكل هاي دولتي و غيردولتي جهت بهره گيري از علوم و دانش نوين توسعه بخش كشاورزي

۵ـ برنامه ريزي، ساماندهي( تعمير و تجهيز) و نظارت بر امور مراكز جهاد كشاورزي و حمايت، هدايت عاملين شبكه ترويج (سربازان سازندگي، مددكاران ترويجي ، شركتهاي ترويجي و ....)

۶-نيازسنجي ، برنامه ريزي ، تهيه و تدوين برنامه ها و تقويم زمانبندي پروژه هاي رسانه اي( شنيداري، ديداري، نوشتاري ، پيامك ترويجي و ...)

اخبار و اطلاعيه ها
بيشتر
گزارشات و عملكرد
بيشتر
فايلها - نشريات -مقالات
بيشتر

ارتباط با ما
معرفي مدير ترويج

نام ونام خانوادگي:
بهزاد شهركي
مدرك تحصيلي:
فوق ليسانس
پست سازماني:
مدير هماهنگي ترويج كشاورزي
تلفن مستقيم:
33442360-054
آدرس پست الكترونيكي:
tarvij@sb-agrijahad.ir

خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.