صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار ، رويدادها ، اطلاعيه ها
اگهي فراخوان برگزاري مجمع عمومي ساليانه سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي سيستان وبلوچستان.
مجمع عمومي عادي ساليانه اين سازمان درروزجمعه مورخ 1/4/97 ازساعت 9 صبح لغايت 11 ظهردرمحل مجتمع ورزشي رفاهي سازمان جهادكشاورزي استان به ادرس زاهدان تقاطع بلوار بهداشت وجانبازان تشكيل مي گردد. همچنين درصورت به رسميت نرسيدن مجمع عمومي ساليانه، دومين جلسه مجمع عمومي درتاريخ 22/4/97 بادستوركارانتخابات ازساعت 9 صبح لغايت 16 بعدازظهردرمحل فوق برگزار خواهدشد. - دستورمجمع:انتخاب واستقرارهئيت رئيسه مجمع عمومي - انجام انتخاب پنجمين دوره شوراي استان - استماع گزارش عملكردسال 96 سازمان توسط رئيس شوراي استان واعلام نظرنسبت به ان ورسيدگي نسبت به مسايل مطرح شده - استماع گزارش مالي سال 96 توسط خزانه دارسازمان استان - استماع گزارش حسابرسي سال 96 توسط حسابرس رسمي سازمان وتصميم گيري درمورد ان - انتخاب بازرسان اصلي وعلي البدل - برسي وتصويب برنامه وبودجه وطرح هاي سال 97 سازمان استان - پيشنهاد هرگونه تغيير واصلاح درايين نامه ها ودستورالعمل ها به شوراي مركزي لازم به ذكراست كه هريك ازاعضاي حقيقي سازمان درهريك ازانتخابات مرحله اول ويادوم باارائه كارت عضويت معتبر(داراي اعتبارتاپايان سال 96) مي تواند راي دهد وارائه وكالت جهت راي دادن غيابي اعتبارندارد.

تعداد بازديد اين صفحه: 974
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.