صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار ، رويدادها ، اطلاعيه ها
آغاز بكار كارگاه آموزشي بررسي آيين نامه رشته كار دانش در زاهدان
رئيس مركز آموزش كشاورزي و منابع طبيعي سيستان و بلوچستان گفت: كارگاه آموزشي بررسي شيوه نامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي رشته كار دانش با هدف تربيت كشاورزان آينده به مدت سه روز در زاهدان آغاز شد. منصور فاضلي گفت: در اين كارگاه آموزشي مشاور دفتر كار دانش وزارت آموزش و پرورش، مسئول آموزش هاي كشاورزي دفتر كار دانش وزارتخانه، مدير آموزش هاي علمي كاربردي و مهارتي جهاد كشاورزي، مدير مطالعات و تدوين منابع علمي و درسي، رئيس اداره آموزش هاي رسمي، رئيس دانشگاه جامع اين استان و معاون توسعه منابع انساني شركت دارند. وي بيان كرد: همچنين 50 نفر از مسئولان مراكز آموزشي كاردانش سراسر كشور در اين كارگاه آموزشي شركت دارند.

تعداد بازديد اين صفحه: 491
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.