صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار ، رويدادها ، اطلاعيه ها
مجمع عمومي وپنجمين دوره انتخابات شوراي استاني سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي سيستان وبلوچستان برگزار شد
حميدرضا جهانتيغ رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان گفت:سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي سيستان و بلوچستان داراي ۴۰۰۰نفر عضو است كه دراين دوره ۱۳۰۰عضواين سازمان حق رأي دارند شايان ذكر است اين دوره از انتخابات نظام مهندسي اول تير ماه در سازمان جهاد كشاورزي استان برگزار گرديد.

تعداد بازديد اين صفحه: 953
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.