صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
آغاز كار اصلاح نژادمرغ بومي خزك در سيستان و بلوچستان
صبح امروز نوزدهم آذرماه با حضور مشاور اصلاح نژاد مرغ بومي دفتر طيور معاونت امور توليدات دامي وزارت جهادكشاورزي براي اولين بار در استان عمليات اصلاح نژاد مرغ بومي خزك در محل ايستگاه پرورش مرغ بومي خزك در زاهدان آغاز گرديد. خانم دكتر شعله قرباني مجري پايش وثبت مرغ بومي ايران در جريان بازديد ازايستگاه پرورش مرغ بومي خزك در زاهدان تصريح كرد :با هدف حفظ ذخاير ژنتيكي، پايش وثبت ملي وبين المللي دام وطيور بومي ايران از جمله مرغ خزك توسط مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور در حال انجام است وبزودي نتيجه اين تحقيقات توسط وزارت جهادكشاورزي ارائه خواهد شد. معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان گفت اصلاح نژاد مرغ بومي خزك با هدف بهگزيني مرغ هاي پر توليد براي افزايش توليد تخم مرغ بومي انجام مي‌گيرد محمد رضا بنداني افزود ايستگاه پرورش مرغ بومي خزك از سال ۱۳۸۴با يك گله ۳۰قطعه اي مرغ خزك در زاهدان كار خود را شروع ودر حال حاضر بيش از ۲هزار قطعه مرغ بومي مشغول فعاليت مي باشد وي گفت ساليانه بين ۱۷تا۲۰هزار قطعه جوجه يكروزه مرغ بومي توليدي اين ايستگاه بين روستاييان توزيع مي‌شود واز ابتداي سال جاري تاكنون ۵هزار قطعه جوجه يكروزه به بهره برداران براي پرورش ونگهداري واگذار شده است

تعداد بازديد اين صفحه: 216
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.