صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
خسارت۳۳۹ميليارد ريالي بخش كشاورزي شهرستان فنوج در بارندگيهاي كم سابقه اخير
مدير جهاد كشاورزي شهرستان فنوج گفت :شهرستان فنوج كانون بارندگي‌ها اخير بوده وبا ميانگين ۲۱۵ميليمتر بارندگي خسارات سنگيني به بخش كشاورزي شهرستان وارد گرديد عيسي قاضي افزود تاكنون بر اساس برآورد اوليه بيش از ۳۳۹ميليارد و۲۹۰ميليون ريال به زير بخش‌هاي كشاورزي خسارت وارد شده كه از اين ميزان ۲۷۷ميليارد ريال آن در بخش آب وخاك ميباشد وي تصريح كرد در اثر طغيان رودخانه ها ۲۰۵هكتار اراضي زراعي و باغي شهرستان به همراه محصولات آن و۸۵رشته قنات تخريب شده است مدير جهاد كشاورزي شهرستان اذعان داشت در اثر جاري شدن سيلاب ۱۰۵۰دام سبك وسنگين، ۱۰نفر شتر تلف و۱۵۰جايگاه دام سنتي و ۵جايگاه بهداشتي دام نيز آسيب ديده اند. وي با اشاره به فصل برداشت محصول زراعي گفت ۱۰۵هكتار از مزارع گوجه‌فرنگي، پياز، باقلا ويونجه زير گل ولاي سيلاب دفن شده است

تعداد بازديد اين صفحه: 274
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.