صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
ششم مهرماه آغاز سرشماري عمومي زنبور ستان هاي استان سيستان و بلوچستان
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان گفت :همزمان با سراسر كشور كار سرشماري عمومي زنبور ستان ها از ۶ لغايت ۱۹مهردر سطح استان توسط كارشناسان پهنه سازمان انجام خواهد شد محمدرضا بنداني تصريح كرد در اين سرشماري علاوه بر مسائل فني، تعداد زنبور ستان ها وكندوها، ميزان توليد، تعداد افراد شاغل و پوشش بيمه‌اي آنان مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت وي توسعه كسب و كار واشتغال صنعت زنبورداري، برنامه‌ريزي جهت افزايش كمي وكيفي توليدات بر اساس سند راهبردي توسعه زنبورداري كشوروهويت دار نمودن زنبور ستان ها را از عمده اهداف اين سرشماري برشمرد وافزود بر اساس سرشماري سال گذشته ۶۲۷۵كندو با توليد ۵۷هزار و ۷۰۲كيلو گرم عسل مورد شناسايي و ارزيابي قرار گرفت

تعداد بازديد اين صفحه: 144
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.