صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
افزايش ۲۲درصدي كشت پياز در شهرستان سرباز
مدير جهاد كشاورزي شهرستان سرباز در آغاز فصل كشت پياز گفت :در سال زراعي جاري نيز كار كشت پياز بصورت نشايي در اراضي كشاورزي منطقه در حال انجام است و پيش بيني مي شود بيش از ۱۷۰۰هكتار پياز در شهرستان كشت شود كه ۳۰۰هكتار بيشتر از سال زراعي گذشته خواهد بود. سعيد نارويي اذعان داشت بدليل شرايط اقليمي مناسب خزانه گيري براي توليد نشاي پياز در مرداد ماه انجام وكار انتقال نشا به زمين اصلي نيز درشهريور ماه آغاز وتا پايان مهر ادامه دارد وي عمده پياز توليدي شهرستان را از نوع ارقام محلي با انبار ماني بالا ذكر كرد وافزود پياز شهرستان در راستاي طرح استمرار و‌ براي تنظيم بازارهاي داخلي كشور كشت مي شود. مدير جهاد كشاورزي شهرستان تصريح كرد در سال زراعي گذشته ۱۴۰۰ هكتار از اراضي شهرستان زيركشت پياز بوده و۴۹ هزار تن پياز توليدي علاوه بر تامين نياز داخلي استان به استان هاي كردستان، آذربايجان هاي غربي و شرقي، تهران و... نيز ارسال شده است.

تعداد بازديد اين صفحه: 134
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.