صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
راه اندازي ايستگاه ترويجي مرغ بومي خزك در سيستان
مدير هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان گفت :با هدف توانمندي سازي زنان روستايي وايجاد اشتغال ،احياي وتوسعه نژاد مرغ بومي خزك درمنطقه و برند سازي وايجاد بازار فروش براي تخم مرغ توليدي بصورت پايلوت اولين ايستگاه ترويجي مرغ بومي خزك در روستاي ده ارباب شهرستان زابل راه اندازي گرديد بهزاد شهركي افزود بر اساس اين طرح تعداد ۲هزار جوجه يكروزه خزك بصورت رايگان بين بيست نفر ازاعضاي صندوق اعتبارات خرد زنان اين روستا توزيع شده كه هم به شكل تجميعي وهم بصورت انفرادي نگهداري مي‌گردند اين مقام مسئول تاكيد كرد كليه هزينه هاي نگهداري از قبيل تهيه آبخوري، دانخوري، واكسيناسيون وخوراك تا پنج ماهگي از محل اعتبارات طرح تأمين وپرداخت خواهد شد. وي تصريح كرد براي اجراي اين طرح مبلغ ۵۶۰ميليون ريال اعتبار ملي هزينه شده است. شايان ذكر است روستاي ده ارباب شهرستان زابل داراي يك صندوق اعتبار خرد زنان روستايي با ۵۸نفر عضو ميباشد.

تعداد بازديد اين صفحه: 194
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.