صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
برگزاري كارگاه برنامه ريزي اجرايي و آموزشي فرايند برند سازي و گواهي محصولات كشاورزي
با هدف آغاز عملياتي نمودن برنامه محوري برند سازي و گواهي محصولات گرمسيري بر اساس استاندارد هاي ملي و بين المللي در استان سيستان و بلوچستان كارگاه آموزشي يكروزه با حضور ۲۵نفر از كارشناسان بخش كشاورزي در چابهار برگزار شد. مدير هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان گفت :بر اساس پيگيري و برنامه ريزي ها ي مشترك صورت گرفته توسط مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي سيستان و بلوچستان و دبيرخانه ارتقاي سلامت و توسعه كشاورزي پايدار موسسه آموزش و ترويج سازمان تات ،از نيمه دوم دي ماه سال جاري و با حضورمجري ملي ترويج و توسعه كشاورزي پايدار و دبير طرح ارتقاي سلامت و توليد محصولات گواهي شده وزارت جهادكشاورزي ،فاز عملياتي برنامه محوري برند سازي و گواهي محصولات گرمسيري منطقه مكران استان سيستان و بلوچستان منطبق با استاندارد هاي ملي و بين المللي در كشاورزي شروع شد . بهزاد شهركي افزود :شروع فرايند ارزيابي ميداني زنجيره ارزش توليد محصولات گرمسيري و خارج از فصل استان در منطقه مكران در سطح محلي وهم چنين برگزاري كارگاه برنامه ريزي اجرايي و آموزشي فرايند برند سازي و گواهي محصولات با حضور نمايندگان بخش هاي تحقيقاتي ،حفظ نباتات ،زراعت و باغباني ،ترويج ،مديران كنترل كيفيت وكلينك هاي گياهپزشكي از جمله اقدامات انجام شده در سفر سه روزه مجري ملي برنامه در منطقه بود

تعداد بازديد اين صفحه: 1581
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.