صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
بهترين انار استان سيستان و بلوچستان در سنگان برداشت مي‌شود
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان در جريان بازديد از باغات انار شهرستان خاش در منطقه سنگان گفت :كوهستاني بودن وشرايط مناسب آب وهوايي سنگان مهمترين ويژگي براي توليد بهترين انار سيستان وبلوچستان در اين منطقه فراهم كرده است وي تأكيد كرد ارقام اناري كه از ساير استان‌ها به اين محل منتقل وكشت شده كيفيت وكميت به مراتب بالاتري بدست آمده وبه عملكرد بيش از ۲۰تن در هكتار رسيده است دكتر زورقي افزود با توجه به محدوديت منابع آبي تلاش بخش كشاورزي ارتقاي توليد در واحد سطح مي باشد وي گفت در حال حاضر استان سيستان و بلوچستان داراي ۲هزار ۱۶۴هكتار انارستان ميباشد كه از اين ميزان ۱۵۹۵هكتار بارور ميباشد وپيش بيني مي‌شود بيش از ۱۹هزارتن انار توليد گردد رئيس سازمان جهاد كشاورزي مهمترين ارقام انار استان را رقم سنگاني، مير يحيايي، كياني، بي هسته، گلابي، ملس ساوه، شيشه كپ فردوس، بجستاني برشمرد و افزود رقم سنگاني با ۵۰۰هكتار بيشترين سطح را به خود اختصاص داده است گفتني است زمان برداشت انار در سيستان وبلوچستان اول شهريور تا پايان آبان ماه بوده وبيشتر بصورت تازه خوري وتهيه رب انار مصرف مي‌شود.تحمل شرايط سخت ونياز آبي كمتر از خصوصيات بارز انار دراين استان است.

تعداد بازديد اين صفحه: 126
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.