صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
سيل بيش از ۶۱۱ميليارد ريال به بخش كشاورزي نيكشهر خسارت زد
مدير جهاد كشاورزي شهرستان نيكشهر گفت : هسته اصلي سامانه بارش ارتفاعات بخش هاي بنت و مركزي اين شهرستان بوده وبا ميانگين كم سابقه ۲۰۰ ميليمتر بارندگي خسارات هنگفتي به بخش كشاورزي شهرستان وارد گرديد حبيب رئيسي افزود تاكنون بر اساس برآورد اوليه بيش از ۶۱۱ميلياردو۳۰۰ميليون ريال به زير بخش‌هاي كشاورزي خسارت وارد شده كه از اين ميزان ۳۵۳ميليارد و۳۰۰ميليون ريال آن در بخش آب وخاك ميباشد وي تصريح كرد در اثر طغيان رودخانه ها ۹۰هكتار اراضي زراعي و باغي شهرستان به همراه محصولات آن كه در حاشيه رودخانه ها بودند دچار آبردگي شد و تبديل به مسير رودخانه شد و به ۲۳۰ رشته قنات خسارت سنگيني وارد شده است مدير جهاد كشاورزي شهرستان بيان داشت در اثر جاري شدن سيلاب ۴۰۰راس دام سبك و ۱۰۰ راس دام سنگين تلف و به ۳۰۰جايگاه دام سنتي و۷جايگاه بهداشتي دام نيز آسيب جدي ديده اند. وي با اشاره به فصل برداشت محصول زراعي گفت ۱۰۵هكتار از مزارع جاليز گوجه‌فرنگي، پياز، باقلا ويونجه شبدر برسيم سبزيجات برگي خسارت ۱۰۰ درصدي وارد شده است حبيب رئيسي تأكيد كرد با فروكش كردن سيلاب وباز شدن مسيرها و حضور گروه هاي ارزياب خسارت به همه مناطق، ميزان كل خسارت وارده اعلام خواهد گرديد.

تعداد بازديد اين صفحه: 649
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.