صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
۸۰درصد پسته توليدي استان صادر مي‌شود
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان در جريان بازديد از باغات پسته گوهركوه خاش گفت با توجه به شرايط اقليمي منطقه واقدامات بهزراعي انجام شده پسته توليدي استان داراي كيفيت بالايي است بگونه اي كه ۸۰درصد پسته توليدي استان توسط تجار به خارج از استان وكشور صادر مي‌شود دكتر زورقي با اشاره به اينكه پسته كاري در استان زمينه اشتغال ۲۰هزار نفر را فراهم نموده افزود در حال حاضر ۱۰هزار و۳۰۱هكتار باغ پسته در استان وجود دارد كه ۶۷۵۸هكتار با توليد۷۴۶۷تن بارور ميباشد وي ارقام اوحدي، احمد آقايي، اكبري، كله قوچي، ممتاز، بادامي را از عمده ارقام پسته كشت شده در استان برشمرد وگفت :شهرستان هاي خاش وزاهدان بيشتر ين سطح زير كشت پسته را به خود اختصاص داده اند گفتني است بدليل ارزش بالاي اقتصادي پسته، عمدتا در طرح توسعه باغات در مناطقي كه مستعد باشد، پسته جايگزين محصولات ديگر ميشود.

تعداد بازديد اين صفحه: 107
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.