صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
ايجاد تشكل هاي توانمند در اولويت سياست هاي توسعه‌اي بخش كشاورزي استان سيستان وبلوچستان
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان گفت : نهادسازي وايجاد تشكل هاي توانمند در زير بخش‌هاي مختلف كشاورزي استان در اولويت برنامه ها وسياست هاي توسعه‌اي بخش كشاورزي استان سيستان وبلوچستان قرار دارد دكتر زورقي در نشست مجمع عمومي ساليانه صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كه روز نهم آذر ماه در محل سازمان جهادكشاورزي استان وبا حضور تشكل‌هاي فعال در بخش كشاورزي سيستان وبلوچستان ومدير امور مجامع شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كشور برگزار شد افزود صرفا تأمين وتوزيع سرمايه مورد نياز بهره برداران اعم از ايجادي، توسعه اي و سرمايه در گردش به روش آسان وبا نرخ مناسب از انتظارات واهداف دولت در تاسيس وراه اندازي صندوق‌هاي حمايت نبوده بلكه ضروري است نهادها و تشكل‌هاي مردمي كار آمد نيز در زير بخش‌هاي مختلف كشاورزي استان در كنار صندوق، ساماندهي وايجاد گردد تا اهداف كامل برنامه‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي استان محقق شود.

تعداد بازديد اين صفحه: 192
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.