صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
كشت گندم در ۱۸هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان سيستان وبلوچستان
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان گفت از ابتداي فصل كشت گندم تا كنون ۱۸هزار هكتار از اراضي كشاورزي شهرستان هاي استان به زير كشت گندم رفته است دكتر زورقي افزود با توجه به بارندگي هاي سال جاري ورهاسازي آب از چاه نيمه ها و ابگيري اراضي كشاورزي از طرح ۴۶هزارهكتاري دشت سيستان پيش بيني ميشود بيش از ۴۰هزارهكتار گندم در استان كشت شود وي عمده ارقام گندم كشت شده را ارقام شور، نارين، مهرگان، سيروان وچمران كه مقاوم به تنش‌هاي محيطي، كم آبي وشوري مي‌باشند ذكر كرد وگفت از ابتداي سال جاري تاكنون ۱۶هزار وپانصد تن انواع كود شيميايي بين كشاورزان توزيع شده است شايان ذكر است در سال زراعي گذشته ۳۲هزارو ۱۵۰هكتار گندم در استان كشت گرديد وكشاورزان ۱۹هزار تن گندم مازاد بر مصرف وگندم بذري تحويل مراكز خريد نمودند.

تعداد بازديد اين صفحه: 183
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.