صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
همزمان با سفر رياست‌جمهوري طرح ۴۶هزارهكتاري دشت سيستان آماده بهره‌برداري ميشود
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان در نشست كارگروه آب، كشاورزي و منابع طبيعي استان كه صبح امروز در محل استانداري برگزار شد گفت : طرح انتقال آب بالوله به اراضي دشت سيستان با ۹۷درصد پيشرفت فيزيكي مراحل نهايي اجرايي را طي مي‌كند. دكتر زورقي افزود كار احداث ۳ايستگاه پمپاژ اصلي، ۵ايستگاه پمپاژ مستقل و۹ايستگاه پمپاژ ثانويه به اتمام رسيده و درحال تست وراه اندازي ميباشند وي تصريح كرد برق مورد نياز ايستگاهها تأمين شده واز اين بابت مشكلي وجود ندارد رئيس سازمان جهاد كشاورزي گفت در زمان پيك مصرف برق براي كل ۴۶هزارهكتار ۵۲ مگاوات برق لازم است ولي در حال حاضر ۲۰مگا وات برق براي راه‌اندازي بسنده مي كند دبير كارگروه آب، كشاورزي و منابع طبيعي استان تاكيد كرد امكان آبگيري تمام ۴۶هزارهكتار وجود دارد وشبكه كامل است وي پيشنهاد كرد در مرحله اول ۲۰هزار هكتار آبدهي شود وبا اجراي كامل شبكه‌هاي فرعي داخل مزرعه كار آبرساني به تمام اراضي ۴۶هزارهكتاري به انجام برسد رئيس سازمان جهاد كشاورزي افزود بمنظور راه اندازي نظام بهره‌برداري تاكنون در قالب تشكل ها ۱۰تعاوني توسط سازمان تعاون روستايي تشكيل شده‌است وي افزود ۲۰۶۷گروه هم آب درمنطقه راه اندازي شده وبا ۱۹۶۷گروه هم آب با تشكيل جلسات متعدد هماهنگي هاي لازم صورت گرفته است. شايان ذكر است در نشست امروز كارگروه آب كشاورزي و منابع طبيعي استان معاون امور اقتصادي استاندار،رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان واعضاي ديگر كارگروه حضور داشتند

تعداد بازديد اين صفحه: 241
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.