صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
۶۰واحد قرنطينه دامي در طول مرزهاي سيستان وبلوچستان واردات دام را تحت كنترل دارند
مدير كل دامپزشكي استان سيستان و بلوچستان گفت :بمنظور ساماندهي ورود دام وانجام خدمات بهداشتي از جمله پلاك كوبي، سمپاشي، معاينه باليني و...۶۰واحد قرنطينه دامي در مبادي مرز در شهرستان هاي هيرمند، سراوان، چابهار، سرباز و ميرجاوه تحت نظارت اداره كل دامپزشكي بطور شبانه روزي فعاليت دارند دكتر مهدي حسيني با اشاره به اهميت مراكز قرنطينه در نوار مرزي افزود :هيچ سابقه بهداشتي از دامهاي آنسوي مرز وجود ندارد بنابراين انجام خدمات كنترلي در طي دوره قرنطينه جهت كنترل ورود عوامل عفوني به كشور بسيار ضروري است وي تصريح كرد از ابتداي سال جاري تاكنون تعداد ۳۲هزار راس گاو و گوساله، ۱۰هزار نفر شتر و۲۲هزار راس گوسفند و بز خدمات بهداشتي را از مراكز قرنطينه اي مرزي دريافت ووارد استان شدند. مدير كل دامپزشكي اذعان كرد دوره قرنطينه دام در مرز با توجه به اينكه دام پرواري، كشتاري ومولد باشد بين ۵تا ۱۷روز ميباشد كه پس از طي اين دوره ها مجوز ورود به كشور را دريافت مي‌دارند. شايان ذكر است ۸كشتارگاه صنعتي فعال در استان سيستان وبلوچستان وجود داردكه كار كشتار دامهاي وارداتي و بومي را انجام مي دهند.

تعداد بازديد اين صفحه: 265
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.