اطلاعات آمار كشاورزي استان
صفحه اصلي
ورود كاربران
گزارشات
سطح زير كشت محصولات باغي استان سيستان و بلوچستان در سال 1396

ميزان سطح زير كشت و توليدمحصولات باغي استان سيستان وبلوچستان  در سال 1396
نام محصول سطح زير كشت (هكتار)

ميزان توليد(تن)

ميوه هاي
دانه دار

سيب

140.07

692.76

گلابي

11.50

54.50

به

1.50

3.70

ميوه هاي
هسته دار

گيلاس

1.00

1.70

گوجه

43.00

144.50

آلو

291.21

836.00

هلو

150.50

366.10

زردآلو

1039.00

7659.00

ميوه هاي
دانه ريز

انگور

3808.25

31874.30

انواع توت درختي 

184.30

544.45

ميوه هاي
خشك

پسته 

9726.00

8090.72

بادام 

71.00

86.80

گردو

59.50

187.80

عناب

48.05

70.00

سنجد

15.02

16.20

ميوه هاي
 نيمه گرمسيري

خرما

خرما آبي

43927.46

205490.26

خرما ديم

13234.30

24555.74

زيتون

484.00

344.15

مركبات

پرتغال

1219.10

11318.20

نارنگي

497.50

4798.50

ليموترش

1049.25

9229.30

گريپ فروت

90.60

921.60

ليمو شيرين

285.50

3102.75

نارنج

100.20

621.50

ساير مركبات

177.00

1468.00

ساير ميوه هاي نيمه گرمسيري

انار

2099.82

18640.50

انجير

289.30

1316.10

ميوه هاي گرمسيري

موز

3896.00

98910.00

انبه

1309.50

13110.00

پاپايا

34.50

314.50

انواع كنار

1391.70

7420.40

چيكو

249.00

1355.00

تمبر هندي

27.50

110.25

نارگيل

45.50

310.50

گواوا

589.20

3590.00

ساير ميوه هاي گرمسيري(فالسا)

173.83

752.50

‏جمع گياهان دارويي

2870.4

11379.0

جمع ساير محصولات (قارچ، زرشك، زعفران، كنار وحشي..)

510.13

868.65

جمع باغي بدون محصولات گلخانه اي

90141.19

470555.93

جمع محصولات گلخانه اي

248.78

35305.45

جمع كل (جمع باغي+محصولات گلخانه اي)

90389.97

505861.38


تعداد بازديد اين صفحه: 1242
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.